top of page

Bez Hava Kanalı Teknik Şartnamesi

Bez kanal sistemleri için teknik şartname oluştururken eksiksiz olarak hazırlanmak projenin başarısı ve etkinliği için çok önemlidir. Doğru hazırlanan teknik şartname, bez kanalların projeye uygun tasarlanmasını, sorunsuz bir biçimde çalışmasını, öngörülen takvim dahilinde teslim edilmesini ve uluslararası kalite standartlarına uygunluğun çerçevesini çizerek kaynakların israf edilmemesini sağlar.


Teknik şartnamenin içerdiği hükümler tereddüde, yanlış anlaşılmaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan vermeyecek biçimde, açık ve net olmalıdır. Teknik özellik talepleri, tüm proje paydaşlarının anlayabileceği biçimde açıkça belirtmeli ve zaman kaybetmeden temin edilip okunabilecek kaynaklar olmasına dikkat edilir.


Bez kanal teknik şartnamenizi hazırlarken aşağıdaki noktaları dikkate almanız bez kanal şartnamenizi eksiksiz hazırlamanıza yardımcı olacaktır.


• Teknik şartnamede bulunacak olan hükümler ve talepler yanlış anlaşılma, tereddüde ve isteklerin çelişmesine imkân bırakmamalı, açık ve net bir şekilde olmalıdır.

• Uluslararası ölçü birimleri sistemine uygun ölçü birimleri kullanılmalıdır.

• Malzemenin performansı, fonksiyonları, çalışma şartları belirtilmelidir.

• Bez kanal ve askı sistemlerinin garanti süreleri ve kapsamları belirtilmelidir.

• Ulusal ya da uluslararası denkliği olan belgelere yer verilmelidir.

• Ürünün kalite ve standartları net biçimde belirtilmelidir.

• İstenilen özellikler numaralandırılarak maddeler halinde belirlenmelidir.

• Teknik şartnamede olabildiğince kısaltma ve işaretleri kullanılmamalıdır. Eğer kullanılması gerekiyorsa tanımlarının yapılması gerekir.

• Teknik şartnamede eş anlamlı kelime kullanılırsa, esas alınan anlam belirtilmelidir.

Aşağıda örnek bir genel bez hava kanalı şartnamesini inceleyebilirsiniz.


Üretici firma, bez kanal ve aksesuarları üretimi konusunda en az 30 yıl deneyimli olmalıdır. Üretici firma uluslararası sertifika ağına (IQNET) bağlı bir partnerden ISO 9001:2008 kalite belgesine sahip olmalıdır. Bez hava kanalları UL723 e “Test for surface Burning Characteristics of Building Materials” (Bina materyallerinin yüzey yanma karakteristikleri için test) göre test edilip onaylanmış olmalıdır. Bez hava kanalları, NFPA 90A-1993 “Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems (Klima ve Havalandırma Sistemleri Tesisatı)” e uygun olmalıdır. Ürünler 25/50 ateş ve duman yayılımına uygun olarak UL sertifikasına sahip olmalıdır. Bez hava kanalları, EN 13501-1 yangın standardına göre B,s1-d0 sınıfına tabi olmalıdır. Kumaş üreticisi mutlaka OEKO-TEX sertifikasına sahip olmalıdır. Üretici firma 10 yıla kadar koşulsuz garanti sağlamalıdır. Koşullu garanti kabul edilmez.


Bez hava kanalları, alev geciktirici kumaştan ve geçirgen kumaştan dokunmuş olup, aşağıdaki fiziksel özelliklere sahip olmalıdır:


• Kumaş: %100 alev geciktirici, damlamayan, duman yapmayan, az toz tutan, düz dokulu kumaştan olmalıdır.

• Ağırlık: En az 260 g/m² EN ISO 12127:1997

• Kalınlık: 0,40 mm EN ISO 5084:1996

• Çekme toleransı 40°C de: Maksimum. 0,5% (binde 5) EN ISO 5077

• Geçirgenlik toleransı: +/- 5% EN ISO 9237:1995

• Sıcaklık Aralığı: -40°C +140°C


Hava dağıtımı bütünüyle geçirgen kumaştan yapılarak, üretici tarafından kanal yüzeyinde belirlenen bölgelerde, hava atışı ihtiyacı doğrultusunda, gerekli akış modelleri uygulanmalıdır. Sistem, bakım onarım maliyetleri en düşük seviyede olacak biçimde dizayn edilecek ve kanallar fermuarlar ile birbirine bağlanacaktır. Parçalar en fazla 9 m olmalıdır. Fermuarlar, kanalların çevresini tamamen kapatmalı ve hava kaçaklarına karşı korumalı olmalıdır. Kanal sistemi için gerekli olan fermuar sayısı üretici tarafından belirlenecektir. Kanalların her bir bölümünde üreticinin sipariş numarası, kanal pozisyonu, çap ve boy bilgileri, bakım talimatları, standart uygunluğu ve yedek parça bilgilerinin bulunduğu etiketler yer almalıdır. Havanın mümkün olan en yüksek oranda lazer kesimli deliklerden (ya da nozullardan) verilmesi gerekmektedir, dolayısıyla kumaş geçirgenlik katsayısı 120 Pa’ da maksimum 40 m³/h/ m² olan kumaş kullanılmalıdır.


Delik çapları veya Nozullar, atış mesafeleri ve konfor şartlarına uygun, ortam hava hızlarını göz önünde bulundurarak üretici tarafından belirlenecektir. Delikler, zamanla liflenmeyecek, çapı/aralığı değişmeyecek şekilde lazerle kesilmiş/açılmış olması gerekmektedir. Yoğuşma riski nedeniyle geçirgen olmayan kumaş kullanılmayacaktır. Her sisteme ait onay resimleri, onay resimleri üzerinde parça numaralarını gösteren pozisyon numaraları, kanal yüzeyinden çıkan (Secondary Airflow) ve akış modelleri üzerinden çıkan (Primary Airflow) hava miktarları ile beraber toplam hava debisi ve dizayn statik basıncını gösteren tabela olması gerekmektedir.


ASKI VE DESTEK SİSTEMLERİ:

Montaj malzemeleri, raylı (anodize edilmiş alüminyumdan) veya halatlı, paslanmaz veya galvaniz olmak üzere tek veya çift askılı, veya hava beslenmediği zaman formunu koruyan, sönmeyen tipte kanal projeye uygun olarak üretici tarafından belirlenmelidir.


UYGULAMA :

Uygulaması yapılacak sisteminin, imalatçı firmaya ait montaj kılavuzu olmalıdır.FabricAir-Bez-Hava-Kanali


Comentarios


bottom of page