top of page

Gıda üretim tesislerinde maliyetlerinizi azaltmanın yeni yolunu tekrar keşfedin...

2023'ün, tasarrufa odaklanacağımız bir yıl olacağı kesin.

Pandemi, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik belirsizliğin beraberinde getirdiği zorluklar ve aksilikler nedeniyle 2023 daha öncekilerden farklı bir yıl olacak.

Ancak gıda üretim tesislerinde işin doğası gereği koşullar ne olursa olsun üretim hiç durmaz. Bu nedenle, ekonomik belirsizlikler gelecek yılın stratejik planlarını duraklatması mümkün görünmüyor. Büyümeye devam etmek için işletme yöneticilerinin stratejilerini şimdiden değerlendirmesi gerekiyor.

Peki önümüzdeki yılda, yarım asırdır kullanılan ve güncelliğini hala koruyan bir teknoloji büyüme ve kârlılık hedeflerinize nasıl katkı sağlayabilir?

Konu tasarrufa geldiğinde, her işletmede olduğu gibi gıda üretim tesislerinde de personel maaşları, önemli gider kalemlerinden bir tanesidir. Gıda üretim tesislerinin soğuk alanlarında çalışan personel hava akımları nedeniyle sıklıkla hastalanır ve zorunlu olarak izne ayrılır. O yüzden personelin ücretli hastalık izinlerinin azaltılması tesisin kâr marjına olumlu yansır.


Soğuk çalışma alanlarında hastalık izinlerinin azaltılmasında doğru hava dağılımı başarının anahtarıdır.

Üretim alanı içerisindeki sıcaklık farklılıkları ürün kalitesi üzerinde olumsuz etkileri bulunur. Hava akımlarının olduğu bir ortamda ise personelin sık sık hastalanması kaçınılmazdır. O yüzden tesis içerisinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, hem yüksek ürün kalitesinin devamlılığını sağlamak, hem de çalışanların sağlığını korumak için gereklidir.

Sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmada en büyük engellerden bazıları alan içerisindeki sıcaklık farkları, sıcak veya soğuk ölü bölgeler ve en önemlisi çalışanları rahatsız eden yüksek hızlı hava akımlarıdır.

Sağlıklı çalışma ortamını alan içerisinde önemli derecede sıcaklık farklılıklarının olmadığı, sıcak veya soğuk ölü bölgelerin meydana gelmediği ve çalışanları rahatsız eden yüksek hızlı hava akımlarının olmadığı bir ortam olarak tanımlayabiliriz.


Sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmaya engel olan bu sorunlar, düşük hızda yüksek hava değişimi ve alan boyunca eşit hava dağılımı ile giderilir. Bez kanal teknolojisi ile bunu sağlamak mümkündür.

Bez kanal sistemleri bu gereksinim üzerine Danimarka mezbahalarındaki hastalık izni sorunlarını azaltmaya yönelik dâhiyane bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

İlk olarak 1973 yılında FabricAir ve DMRI - Danish Technological Institute 'un (Danimarka Et Araştırma Enstitüsü) iş birliğiyle geliştirilen ve ardından yaygınlaşan bez kanal sistemleri, dünyada ve Türkiye’de birçok lider gıda üreticisi şirket tarafından kullanılmaktadır. Bez kanal sistemi hem çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak hem de işletme giderlerini azaltmada firmalara büyük katkılar sağlıyor.


1973 yılında Danimarka'da montajı yapılan ve hala kullanılan bez kanal sistemi


Türkiye'de sektörün liderleri bu konuyu nasıl ele alıyor? Gelin konuyu Keskinoğlu’ndan dinleyin

Sektörün lider markalarından Keskinoğlu, 2008 yılında birçok üretim tesisinden ilkini FabricAir bez kanal teknolojisi ile yeniledi.

Keskinoğlu'nun önceki hava dağıtım sisteminin neden olduğu soğuk hava akımları nedeniyle çalışanları arasında sağlık sorunları yaşanıyordu. Ayrıca, modernizasyondan önce Keskinoğlu tavuk işleme tesislerindeki üretim alanlarında ideal sıcaklık aralığı olan 5°C - 8°C aralığında tutmak için yalnızca evaporatörlere güveniyordu; evaporatörler istenilen soğutma homojenliğini sağlamakta yetersiz kalıyordu.

FabricAir Keskinoğlu için hijyenik ve yıkanabilir bez kanal sistemi tasarladı. Üretim alanının gereksinimlerine göre terzi usulü tasarlanan bez kanal sistemi, yüksek hassasiyetli hava atışları ile soğutma proseslerinin verimliliği artırdı ve çalışanların rahatsızlanmasına neden olan hava akımlarını ortadan kaldırdı.

Keskinoğlu firmasından Mehmet Sevim, FabricAir bez kanal sisteminin işletmeye olan katkılarını şöyle açıklıyor:

FabricAir bez kanal sistemleri ile üretim tesisimizde nihayet istediğimiz seviyedeki soğutma kalitesine ulaştık ve üretim kısmında çalışmakta olan personelimizin karşılaşmış olduğu sağlık problemlerinde ve bu nedenle alınan izinlerde de önemli derecede bir düşüş olduğuna tanık olduk.

Özellikle et işleme tesislerinde bez kanal sisteminin kullanılması bakteri üremesini en aza indirir ve kanalların sık sık yıkanmasına olanak tanır. Kanalların üretiminde kullanılan kumaşların yüzeyinden hava geçirmesi sayesinde, besleme havasının düşük sıcaklığına rağmen yoğuşma sorunu meydana gelmez.


Bez kanal sistemi ile elde edilen sağlıklı çalışma ortamı, ürün kalitesinin korunmasına katkı sağlar ve hastalık nedeniyle alınan izinleri etkili bir şekilde azaltır. 1973 yılında FabricAir tarafından geliştirilen bez kanal teknolojisi, yarım yüzyılı dolduracağı 2023 yılında gıda üretim tesislerinin yüksek hijyen standartlarını karşılarken verimliliklerini artırmaya devam ediyor.

Comments


bottom of page